Left Right

Bolla idéer

Bolla gärna med oss

Bolla idéer

Att driva företag är både roligt och spännande, men det kan också vara komplicerat och mycket svett. Man lyckas oftast inte på kort tid utan det är enträget arbete och att aldrig ge upp.

Det råd jag dock brukar ge att se dig omkring – i vilken bransch är jag? Är det hög konkurrens och priskrig? Vi bör våga utmana oss själva ibland och kanske kliva över till den andra sidan. Jag menar då att vi kanske oftare borde titta på andra branscher eller lösningar än de vi arbetar med idag.

Många gånger är det skönt att prata med någon innan man fattar några avgörande beslut och får också nya infallsvinklar. Våga utmana varandra när ni bollar dessa frågor. Varför befinner du dig i denna bransch? Om branschtalet på lönsamhet är 3% – hur har du då tänkt att få en bättre lönsamhet än dina konkurrenter?

Finns det närliggande branscher som har bättre lönsamhet? Går det att växla om verksamheten/produktionen mot ett helt annat område med bättre lönsamhet?

Många gör tunga investeringar i sina områden trots att siffrorna inte ser så ljusa ut i framtiden – så vad är det som vi gör idag som kommer att leda till konkurrenskraft i framtiden?

En fråga värt att ställa till sitt eget bolag – och bolla det med grannen!

Ha det gott så länge!

Ann-Sofi Knutsson Persson
Strängnäs den 26 juni 2013