Left Right

I.A.B.

Innovative Advisory Board

I.A.B.

Projektet är för företag med en vilja att växa och/eller att bli mer konkurrenskraftiga. Vi har alla ett behov av att bolla, utveckla och analysera vår situation tillsammans med andra. Bolag som kommer upp i lite större omsättning och lönsamhet har ofta råd att koppla på professionella styrelseledamöter. Detta brukar leda till ytterligare tillväxt konkurrenskraft och blir en styrka för företagen.

Tanken är att göra en ”light”-version där mindre och medelstora företag använder främst varandra men också får ett styrelseproffs som hjälper bolagen under ett år på ett strukturerat sätt. Man kommer under detta år att få minst ett tillfälle för genomlysning av sin egen verksamhet , träffa experter och styrelseproffs från olika branscher och verksamheter.

MÅLGRUPP: FÖRETAG MED 8-50 ANSTÄLLDA. TILLVÄXTVILJA ELLER LÖNSAMHETSPROBLEM (FÖRÄNDRINGSVILLIGA)

Genomlysningen av bolaget används som underlag för de andra styrelseledamoterna som underlag för att kunna snabbt kunna komma in i er verksamhet och vara det stöd som behövs. Genomlysningen görs tillsammas med kunden och arbetas fram så att den ger en korrekt bild av ditt företag. Denna rapport kan användas löpande i din verksamhet samt även de vd-rapporter som kommer löpande att tas fram under året.

Känner ni er intresserade så tveka inte att kontakta – Ann-Sofi Knutsson Persson